2020 was een goed jaar voor Data, het bestuur werd versterkt met 2 nieuwe boardleden. Onze president werd genomineerd bij de CIO Magazine Innovation Awards (Innovatieve Leider) en gekozen tot VP Chapter Services DAMA International.

Education
De CDMP-certificering is wereldwijd populair en groeit ook in Nederland. Veel bedrijven hebben CDMP opgenomen als randvoorwaarde voor hun data managementrollen. Ook in de functieprofielen van het Functiegebouw Rijk (FGR) wordt CDMP genoemd. Meerdere commerciële partijen hebben wij geadviseerd bij het opzetten van hun CDMP-training.

Met de Hogeschool Utrecht wordt samengewerkt aan een HBO Bachelor Datamanagement & BI. De hogescholen van Den Haag en Leiden hebben ook de intentie om DMBOK onderdeel te maken van hun opleiding.

Onze vertaling van Navigating the Labyrint, de DMBOK samenvatting voor C-level management, naar het Nederlands maakt data management toegankelijker voor een grotere doelgroep.

Bij het Heliview congres was DAMA NL als sponsor en liet van zich horen op verschillende kennisgebieden. Ook denkt DAMA NL mee in de Lisbon Council hoe we veilig met Data kunnen omgaan binnen de Europese Unie en werkt samen met de datavakbond om de nationale politiek meer databewust te maken.

Werkgroepen
Ook werden verschillende werkgroepen gestart (Data Quality, Gamification, Best Practices & Maturity) welke tot doel hebben om kennis te delen tussen én met Data Professionals. De werkgroep Data Quality adviseert wereldwijd andere DAMA-chapters over de nieuwe ontwikkelingen van datakwaliteit.

Misschien wel het meest tastbare zijn de Games rondom Data. Die maken Data minder abstract en kan op een fun-wijze kennis worden opgedaan hoe je Data kunt gebruiken, beheren én besturen. Kijk naar het nieuwe spel Data-Mollen om samen met je collega’s op een ludieke manier een datastrategie op te stellen.

Doelen in 2021

promoten van #CDMP, nog meer kennisdeling vanuit de werkgroepen, werven van donateurs om nog zichtbaarder te kunnen zijn én nieuwe publicaties waaronder vertaling van de DMBoK2 naar het Nederlands om de kennis van en rondom Data toegankelijker te maken.

Voor nu wensen we een ieder een bijzonder maar toch fijn uiteinde en een hoopvol 2021.

Het bestuur DAMA NL

Peter, Harm, Pascal, Bas & Mark

Informatieproduct factsheet "Data-as-a-product" is ter consultatie aangeboden: Factsheet Datamesh Data-As-A-Product v 2 juli 2023-GUAVDALG-0017

Word een Vriend van DAMA NL