De ambitie van DAMA NL is om kennis te delen en te versterken. Dat kan op verschillende manieren. Door de DMBoK kennis beschikbaar te stellen, inzichten te publiceren maar vooral vanuit samenwerking. Die samenwerking geven we vorm door middel van het oprichten en uitvoeren van werkgroepen. Die werkgroepen worden getrokken door enthousiaste mensen die Data een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief, ze hebben allemaal een eigen doelstelling die af te leiden is aan de hand van de werkgroepnaam. Elke werkgroep heeft zijn eigen pagina op de website om kennis te delen en/of in contact te komen met jou of uw organisatie.

De uitdaging
Er zijn allemaal initiatieven met data, maar hoe beheer je nu data als de hoeveelheid en soorten zo enorm groeien. Met Data Mesh zouden hier goede handvatten voor ontwikkeld kunnen worden. Bij Data Mesh staat data-eigenaarschap, naast domeinkennis en data-als-een-product voorop. Hoe gaat dit werken met Datamanagement?

Doel
De werkgroep is de concrete doelstelling aan het formuleren.

Meer weten of wil je zelf een werkgroep starten? Neem contact op met info@dama-nl.org.

Informatieproducten van werkgroep Datamesh

De werkgroep heeft de ambitie om informatieproducten te ontwikkelen die relevant zijn voor vakgenoten op gebied van datamanagement. Deelnemers van de werkgroep zijn: Karin Andreas, Wouter van Straten, Jeroen Jedema, Venkat Sambandan, Claudia van Oppen, Eric Versluis,...

Word een Vriend van DAMA NL