Word Corporate Vriend van DAMA NL!

DAMA NL is een non-profit organisatie die gerund wordt door vrijwilligers die het belang van goed datamanagement willen uitdragen. Vrienden zijn van het allergrootste belang om ons werk te doen. Als...

Lees meer

DAMA NL in 2023!

DAMA NL gaat haar rol als kennisorganisatie dit jaar nog actiever oppakken in 2023! Er is een grote schaarste aan kundige mensen die voldoende van...

Lees meer

Wat is cruciaal voor datagedreven werken?

In deze Heliview Talks presentatie bespreekt Erik Fransen, bestuurslid van DAMA Nederland welke vormen van datagedreven werken er zijn, welke rol data speelt en wat de uitdagingen op het gebied van data zijn. Vanuit het krachtenspel mens, techniek, proces en data zal hij de cruciale rol van datamanagement om datagedreven te kunnen werken aantonen.

Lees meer

Wiki over datakwaliteit

De werkgroep Data Quality ontwikkelt een wiki over datakwaliteit. Hierin worden de resultaten van de werkgroep in één medium bij elkaar gebracht en...

Lees meer

Word een Vriend van DAMA NL