De ambitie van DAMA NL is om kennis te delen en te versterken. Dat kan op verschillende manieren. Door de DMBoK kennis beschikbaar te stellen, inzichten te publiceren maar vooral vanuit samenwerking. Die samenwerking geven we vorm door middel van het oprichten en uitvoeren van werkgroepen. Die werkgroepen worden getrokken door enthousiaste mensen die Data een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief, ze hebben allemaal een eigen doelstelling die af te leiden is aan de hand van de werkgroepnaam. Elke werkgroep heeft zijn eigen pagina op de website om kennis te delen en/of in contact te komen met jou of uw organisatie.

Over de werkgroep
De werkgroep Data Maturity bestaat uit experts uit publieke en private organisaties.
Het doel van de werkgroep is ondersteuning te bieden aan organisaties bij het inrichten van datamanagement en data governance op basis van het DAMA-DMBOK raamwerk. Dit begint bij een beter begrip van dit raamwerk en bij beter inzicht in het huidige niveau van uw eigen datamanagement.
De werkgroep heeft een toegankelijk maturity assessment ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen in het huidige niveau van uw datamanagement. Op deze manier hoopt de werkgroep een bijdrage te leveren aan het beter gebruik van data en de kansen daarvan binnen Nederland.

De werkgroep Data Maturity richt zich op het delen van kennis en ervaring over datamanagement en data governance. We helpen op deze manier organisaties om meer zicht te krijgen op hoe ze kunnen verbeteren. Daarnaast publiceren we de komende tijd verschillende ’two-pagers’ over thema’s en onderwerpen op het gebied van datamanagement. De eerste twee hiervan gaan over ‘kritieke data’ en ‘data governance’.

Meer weten of wil je zelf een werkgroep starten? Neem contact op met info@dama-nl.org.

 

 

DAMA NL Maturity Scan V2.0 (BETA)

De werkgroep Data Maturity heeft in Maart 2022 versie 1.2 uitgebracht, waarin een aantal van de stellingen waren herzien, aangescherpt en voorzien van enkele voorbeelden ter toelichting. De gebruiker kon bijvoorbeeld zelf specifieke resultaten selecteren voor weergave...

TWO-PAGER DATA ARCHITECTUUR

Dit artikel gaat over het belang van data architectuur en de rol van de data architect voor datamanagement.  

Two-Pager Beleid- en overlegstructuren binnen Data Governance

Dit artikel gaat over het beheren van data binnen de organisatie. De organisatie moet overstructurele mechanismen beschikken welke bijvoorbeeld rapportagestructuren, bestuursorganen enverantwoordelijkheden bepalen. Eén van deze mechanismes is ‘structuur en rollen’.

Two-Pager Kritieke data

Dit artikel gaat over het belang van het identificeren van kritieke  data voor het succes van  de organisatie, data management en data  governance activiteiten.  

Two-Pager Data Governance

Dit artikel gaat over data governance en de rollen die een organisatie minimaal nodig heeft.    

Maturity Assessment

De werkgroep Data Maturity heeft in Maart 2022 versie 2.0 Beta uitgebracht, waarin een aantal van de stellingen zijn herzien, aangescherpt en voorzien van enkele voorbeelden ter toelichting. De gebruiker kan nu bijvoorbeeld zelf specifieke resultaten selecteren voor...

Datamaturity Assessment Tool vrij beschikbaar

Datamanagement is noodzakelijk om grip te houden op uw data en er waarde uit te halen. Om tot goed datamanagement te komen heeft de werkgroep Maturity een maturity assessment ontwikkeld. Het assessment helpt u om snel eenvoudig te bepalen waar u staat op het gebied...

Informatieproduct factsheet "Data-as-a-product" is ter consultatie aangeboden: Factsheet Datamesh Data-As-A-Product v 2 juli 2023-GUAVDALG-0017

Word een Vriend van DAMA NL