De ambitie van DAMA NL is om kennis te delen en te versterken. Dat kan op verschillende manieren. Door de DMBoK kennis beschikbaar te stellen, inzichten te publiceren maar vooral vanuit samenwerking. Die samenwerking geven we vorm door middel van het oprichten en uitvoeren van werkgroepen. Die werkgroepen worden getrokken door enthousiaste mensen die Data een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief, ze hebben allemaal een eigen doelstelling die af te leiden is aan de hand van de werkgroepnaam. Elke werkgroep heeft zijn eigen pagina op de website om kennis te delen en/of in contact te komen met jou of uw organisatie.

De uitdaging
Binnen de DMBoK neemt het kennisgebied Meta Data een belangrijke plaats in. Het is te beschouwen als een primair onderdeel van de Data Management inrichting. Momenteel zie je dat organisaties in Nederland hiermee aan de slag gaan, hoe kunnen we dat ondersteunen?

Doel
Door deze werkgroep zal er gewerkt worden aan een aantal Nederlandstalige producten die organisaties ondersteunen bij het inrichten van Meta Data. Hierbij wordt gewerkt op basis van een agile werkwijze. Dus iteratief introduceren van producten met toenemende functionaliteit/detaillering.

Producten
Eerste Whitepaper Meta Data opgesteld, voorbeeld repository obv Sparx en obv AMEF uitwisselbestand. Extra beschrijvingen metadata voor werkvelden zoals datascience en machine learning in voorbereiding

Informatieproduct factsheet "Data-as-a-product" is ter consultatie aangeboden: Factsheet Datamesh Data-As-A-Product v 2 juli 2023-GUAVDALG-0017

Word een Vriend van DAMA NL