De ambitie van DAMA NL is om kennis te delen en te versterken. Dat kan op verschillende manieren. Door de DMBoK kennis beschikbaar te stellen, inzichten te publiceren maar vooral vanuit samenwerking. Die samenwerking geven we vorm door middel van het oprichten en uitvoeren van werkgroepen. Die werkgroepen worden getrokken door enthousiaste mensen die Data een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief, ze hebben allemaal een eigen doelstelling die af te leiden is aan de hand van de werkgroepnaam. Elke werkgroep heeft zijn eigen pagina op de website om kennis te delen en/of in contact te komen met jou of uw organisatie.
Wil je zelf een werkgroep starten over een onderwerp uit de DM-BoK? Neem dan vooral contact met ons op education@dama-nl.org

Doelstellingen van de werkgroep Datakwaliteit

De werkgroep Datakwaliteit kent drie doelstellingen:

  1. Het verder ontwikkelen en promoten van het Data Quality Management System (DQMS). Van alle 25 elementen van het DQMS wordt een fact-sheet gemaakt en in onze wiki gezet. Zie hieronder.
  2. Het onderhouden van bestaande informatieproducten zoals definities van 60 dimensies van datakwaliteit en het auditnormenkader (Code voor Informatiekwaliteit).​
  3. Open staan voor nieuwe initiatieven die gerelateerd zijn aan datakwaliteit.​

Alle output van de werkgroep staat op deze pagina.

Sponsors van de werkgroep

 

Feedback

De werkgroep heeft de ambitie om informatieproducten te ontwikkelen die relevant zijn voor vakgenoten op gebied van datamanagement en datakwaliteit. Feedback en suggesties zijn daarvoor van groot belang. Dit geldt zowel voor bestaande als nog te ontwikkelen producten. Wij nodigen u daarom om uw reactie te sturen naar de werkgroep. Zie hieronder.

Datamanagement WIKI

Kijk ook op de Wiki, waar het onderwerp datakwaliteit uitgebreid beschreven is: https://datamanagement.wiki/ 

Contact met werkgroep

Neem contact op met de werkgroep via email WGDQ@planetbox.nl, WhatsApp Peter van Nederpelt 06 53 70 23 56 of via de LinkedIn pagina van een van de leden van de werkgroep: Andrew Black, Peter van Nederpelt, Marco Heij, Aris Prins, Merijn Douwes, Rene Wiertz, Kamal Ahmed, Laurens van der Drift, Dirk Hueting.

Datakwaliteitsmanagementsysteem

Metromodel DQMS De Werkgroep Datakwaliteit heeft een model ontwikkeld voor een datakwaliteitsmanagementsysteem (DQMS). Dit model is gebaseerd op de welbekende standaard voor kwaliteitsmanagement: ISO 9001. Dit model is ontwikkeld wegens een gebrek aan...

Dimensies van datakwaliteit

Inleiding De Werkgroep Datakwaliteit heeft onderzoek gedaan naar zoveel mogelijk dimensies van datakwaliteit. Het resultaat was een long list van 60 dimensies. Gestandaardiseerde definities De werkgroep heeft voor elke dimensie een adequate definitie geformuleerd....

Dimensions of Data Quality

Introduction The data quality working group investigated as many dimensions of data quality as possible. It resulted in a longlist of 60 dimensions. Standardised defintions The working group provided each dimension of data quality with a proper definition. The...

Data Quality Management System (DQMS)

Introduction The Data Quality Working Group has developed a model for a data quality management system. This model is based on the well-know standard voor quality management systems: ISO 9001. Description of the DQMS The entire model is described in a white paper: A...

Een datakwaliteitsmanagementsysteem (DQMS) als nieuw concept

De werkgroep Data Quality heeft model ontwikkeld voor een datakwaliteitsmanagementsysteem (DQMS), waarbij ISO 9001 als referentiekader is gebruikt. Hieronder staat het diagram van dit systeem. Het kent 2 doelstellingen (objectives) en 25 elementen (blokjes) die...

Het DQMS kort beschreven

Het white paper “Een managementsysteem voor datakwaliteit” beschrijft het DQMS in een notendop. Dat geeft snel een goed overzicht.  

Video over het nut van een DQMS

De video laat in 8 minuten zien hoe datakwaliteit op een professionele manier kan worden gemanaged door middel van een DQMS. Hoe manage ik datakwaliteit? 

Factsheet die de elementen van het DQMS beschrijven

Factsheets beschrijven de elementen van her DQMS vanuit verschillende invalshoeken. Per blokje wordt beschreven: definitie, doel, levenscyclus, eigenschappen, relaties met andere elementen. De volgende 11 factsheet zijn gereed en staan ook in de wiki....

Dimensies van datakwaliteit geharmoniseerd

De Werkgroep Data Quality heeft onderzoek gedaan naar definities van dimensies van datakwaliteit. Daarbij heeft zij vanuit verschillende bronnen definities verzameld en met elkaar vergeleken. Ook heeft de werkgroep de definities getoetst aan criteria die zijn ontleend...

Word een Vriend van DAMA NL