De ambitie van DAMA NL is om kennis te delen en te versterken. Dat kan op verschillende manieren. Door de DMBoK kennis beschikbaar te stellen, inzichten te publiceren maar vooral vanuit samenwerking. Die samenwerking geven we vorm door middel van het oprichten en uitvoeren van werkgroepen. Die werkgroepen worden getrokken door enthousiaste mensen die Data een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief, ze hebben allemaal een eigen doelstelling die af te leiden is aan de hand van de werkgroepnaam. Elke werkgroep heeft zijn eigen pagina op de website om kennis te delen en/of in contact te komen met jou of uw organisatie.

Het doel van deze werkgroep is te laten zien hoe in de praktijk het DAMA framework succesvol kan worden toegepast binnen een organisatie:

  • Door interviews uit te voeren bij organisaties uit verschillende sectoren laten zien dat DMBoK binnen iedere organisatie en project waar data een rol spelt kan worden toegepast.
  • De interviews besteden aandacht aan lessons learned, voordelen en resultaten met het werken en implementeren van het DMBoK framework
  • De resultaten uit de interviews worden gedeeld met de community via het DAMA NL netwerk

Meer informatie of wil je zelf een werkgroep starten? Email naar info@dama-nl.org!

Word een Vriend van DAMA NL