For English: See below 

Coen Hendrikx van TenneT TSO benaderde mij onlangs met de vraag of DAMA geïnteresseerd was in hun aanpak voor master en referentie data. TenneT wil hun aanpak en prototype open ter beschikking stellen om van elkaar te leren. Ze hebben op basis van EAV (Entity-Attribute-Value) een methode ontwikkeld waarin het datamodel zich continu kan aanpassen in een dynamische wereld. 

Demonstratie

De demonstratie die Coen gaf, liet een mooie aanpak zien die in de praktijk voordelen kan opleveren.

Disclaimer

DAMA geeft graag ruchtbaarheid aan professionals die met datamanagement bezig zijn en hun kennis en aanpak willen delen. We doen dit actief in onze werkgroepen en op bijeenkomsten. Use cases zijn een mooie manier om van elkaar te leren, en daar valt deze TenneT case ook onder.

DAMA publiceert deze case ‘as is‘ en geeft er geen oordeel over. We vinden het mogelijk interessant voor sommigen, het kan discussie opwekken en het kan mensen inspireren. Voor vragen, opmerkingen en andere zaken kun je contact opnemen met Coen Hendrikx van TenneT.

 Aanpak TenneT

Hier zijn de bestanden en een werkend prototype in MS Access:

Oproep

Heb je zelf ook een mooie case en wil je jouw ervaringen delen met de datamanagementgemeenschap? Laat het ons weten, dan kijken we of en hoe we daarmee anderen kunnen helpen.

 

Ronald Baan
Voorzitter DAMA NL

 

 

English version

Coen Hendrikx from TenneT TSO recently approached me, asking if DAMA was interested in their approach to master and reference data. TenneT wants to share their approach and prototype openly to learn from each other. They have developed a method based on EAV (Entity-Attribute-Value) where the data model can continuously adapt in a dynamic world.

Demonstration

The demonstration that Coen provided showcased an effective approach that can bring practical benefits.

Disclaimer

DAMA is pleased to highlight professionals engaged in data management who are willing to share their knowledge and approaches. We actively do this in our working groups and at events. Use cases provide an excellent opportunity for mutual learning, and the Tennet case falls into this category. 

DAMA publishes this case ‘as is‘ and does not pass judgment on it. We consider it potentially interesting for some, it may spark discussion, and it could inspire others. For questions, comments, and other matters, please contact Coen Hendrikx from Tennet.

TenneT Approach

Here are the files and a functional prototype in MS Access:

Appeal

Do you have a compelling case and would you like to share your experiences with the data management community? Let us know, and we’ll explore how we can assist others with your insights.

 

Ronald Baan
Chairman, DAMA NL

Informatieproduct factsheet "Data-as-a-product" is ter consultatie aangeboden: Factsheet Datamesh Data-As-A-Product v 2 juli 2023-GUAVDALG-0017

Word een Vriend van DAMA NL