Op 10 april kwamen we samen om plannen te maken en te evalueren hoe het gaat met DAMA NL. In deze mail geven we als bestuur een beknopte terugkoppeling. De complete notulen (21 pagina’s) zijn opvraagbaar voor wie dat wil.

Samenwerkingsproducten:

We gaan samen een aantal producten ontwikkelen, gecategoriseerd in:

 • Whitepapers: Kennisgedreven publicaties over datamanagement.
 • Webinars: Voor geïnteresseerden die niet actief in een werkgroep willen meedoen.
 • Podcasts: We plaatsen een lijst met beschikbare podcasts op de website.
 • DAMA NL website: We verhogen het aantal websitebezoeken.
 • Contentkalender: De werkgroepen vullen deze in voor betere planning en communicatie.
 • Praktische producten voor organisaties: We ontwikkelen praktische producten die organisaties helpen met datamanagement.
 • Datamanagement.wiki: We breiden deze wiki uit met waardevolle informatie.

Evaluatie

De evaluatie liet sterke punten zien op het gebied van:

 • Community & samenwerking: We hebben een actieve en betrokken community.
 • Identiteit & merk: DAMA NL heeft een herkenbare identiteit en een sterk merk.
 • Enthousiasme & engagement: Er is veel enthousiasme en betrokkenheid binnen de werkgroepen.

Deze sterke punten willen we verder uitbouwen met focus op:

 • Evenementen & educatie: Meer evenementen en educatieve activiteiten om kennis te delen.
 • Toegankelijkheid & netwerk: DAMA NL laagdrempeliger maken en netwerkmogelijkheden vergroten.

Zwakke punten

De evaluatie bracht ook enkele zwakke punten aan het licht:

 • Communicatie & branding: We kunnen onze producten beter promoten.
 • Lidmaatschap & community engagement: We kunnen de onboarding van nieuwe leden verbeteren en de communitybetrokkenheid verhogen.
 • Interne organisatie & support: We kunnen de werkwijze binnen DAMA NL efficiënter maken en meer ondersteuning bieden vanuit het bestuur.

Scores

We hebben enquêtes gehouden onder de werkgroeptrekkers om de tevredenheid te meten:

 • Bestuur: 7,2
 • Werkgroepen: 6,8
 • Afstemming bestuur – werkgroepen: 6
 • Afstemming tussen werkgroepen: 4,3

Dat zijn redelijke scores en geven zeker de punten aan waar we nog beter willen worden.

Volgende stappen

We gaan intensiever met de werkgroepen samenwerken, zodat we meer en gerichter producten voor iedereen kunnen opleveren. We gaan ook nadrukkelijker werken aan meer informatie voor datamanagementprofessionals, zoals de webinars, lijsten met meer informatie en bijeenkomsten klein en groot.

We gaan onze datamanagement community laten groeien!

Informatieproduct factsheet "Data-as-a-product" is ter consultatie aangeboden: Factsheet Datamesh Data-As-A-Product v 2 juli 2023-GUAVDALG-0017

Word een Vriend van DAMA NL