De ambitie van DAMA NL is om kennis te delen en te versterken. Dat kan op verschillende manieren. Door de DMBoK kennis beschikbaar te stellen, inzichten te publiceren maar vooral vanuit samenwerking. Die samenwerking geven we vorm door middel van het oprichten en uitvoeren van werkgroepen. Die werkgroepen worden getrokken door enthousiaste mensen die Data een warm hart toedragen. Op dit moment zijn er een aantal werkgroepen actief, ze hebben allemaal een eigen doelstelling die af te leiden is aan de hand van de werkgroepnaam. Elke werkgroep heeft zijn eigen pagina op de website om kennis te delen en/of in contact te komen met jou of uw organisatie.
Wil je zelf een werkgroep starten over een onderwerp uit de DM-BoK? Neem dan vooral contact met ons op education@dama-nl.org

Doelstellingen van de werkgroep Datakwaliteit

De werkgroep Datakwaliteit kent drie doelstellingen:

  1. Het verder ontwikkelen en promoten van het Data Quality Management System (DQMS). Van alle 25 elementen van het DQMS wordt een fact-sheet gemaakt en in onze wiki gezet. Zie hieronder.
  2. Het onderhouden van bestaande informatieproducten zoals definities van 60 dimensies van datakwaliteit en het auditnormenkader (Code voor Informatiekwaliteit).​
  3. Open staan voor nieuwe initiatieven die gerelateerd zijn aan datakwaliteit.​

Alle output van de werkgroep staat op deze pagina.

Sponsors van de werkgroep

 

Feedback

De werkgroep heeft de ambitie om informatieproducten te ontwikkelen die relevant zijn voor vakgenoten op gebied van datamanagement en datakwaliteit. Feedback en suggesties zijn daarvoor van groot belang. Dit geldt zowel voor bestaande als nog te ontwikkelen producten. Wij nodigen u daarom om uw reactie te sturen naar de werkgroep. Zie hieronder.

Datamanagement WIKI

Kijk ook op de Wiki, waar het onderwerp datakwaliteit uitgebreid beschreven is: https://datamanagement.wiki/ 

Contact met werkgroep

Neem contact op met de werkgroep via email WGDQ@planetbox.nl, WhatsApp Peter van Nederpelt 06 53 70 23 56 of via de LinkedIn pagina van een van de leden van de werkgroep: Andrew Black, Peter van Nederpelt, Marco Heij, Aris Prins, Merijn Douwes, Rene Wiertz, Kamal Ahmed, Laurens van der Drift, Dirk Hueting.

Code voor Informatiekwaliteit voor auditors

De Code voor Informatiekwaliteit is een normenkader voor het auditen van gegevenswerkende processen en hun eindproducten (auditcriteria). Deze Code wordt ook door de werkgroep onderhouden. Code voor Informatiekwaliteit

Wiki over datakwaliteit

De werkgroep Data Quality ontwikkelt een wiki over datakwaliteit. Hierin worden de resultaten van de werkgroep in één medium bij elkaar gebracht en beter ontsloten.

Word een Vriend van DAMA NL